Փոքր խոհանոցի դիզայն- 2023թ-ի հիմնական միտումները

Այսօր ոչ բոլորը կարող են պարծենալ բնակարանի մեծ չափերով, իսկ մեծ խոհանոցները գնալով էլ ավելի քիչ են հանդիպում: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ փոքր խոհանոցը կարելի է դարձնել հարմարավետ, ոճային և ֆունկցիոնալ: Ստորև Prestige Furniture-ի մասնագետները կվերլուծեն, թե ինչպես ճիշտ նախագծել փոքր խոհանոց և կներկայացնեն տարածքը տեսողականորեն ընդլայնելու մի քանի տարբերակ:

Փոքր խոհանոցի պլանավորման և կահույքի կազմակերպման հիմնական կանոնը

Անկախ խոհանոցի չափերից, ամենակարևորը խնդիրը խոհանցում գտնվելու հարմարավետությունն ապահովելն է։ Դրան, առաջին հերթին, նպաստում է կենցաղային տեխնիկայի գտնվելու վայրը՝ սառնարան, վառարան և լվացարան: Նրանք կազմում են այսպես կոչված աշխատանքային եռանկյունին։ Եռանկյունու գագաթների միջև հեռավորությունը, որպես կանոն, չպետք է գերազանցի 1,2 մետրը:

Կահույքի դասավորությունը կախված է, համապատասխանաբար, սենյակի ընդհանուր մակերեսից, և աշխատանքային գոտիների միջև հեռավորությունը կարող է տարբեր լինել: Փոքր խոհանոցներում կահույքն ամենից հաճախ ունենում է հետևյալ դասավորությունը.

Ուղիղ, կամ գծային խոհանոց։ Այս դեպքում խոհանոցային կահույքը շարվում է մեկ գծով: Այստեղ աշխատանքային եռանկյունի չկա, քանի որ երեք հիմնական գոտիները գտնվում են միմյանց կից:

Անկյուն, կամ L-ձև խոհանոց։ Ամենից հաճախ լվացարանը գտնվում է անկյունում, իսկ վառարանը և սառնարանը՝ դրա աջ և ձախ կողմերում։

Զուգահեռ. Փոքր սենյակներում այս դասավորությունը հազվադեպ է օգտագործվում, բայց ցանկության դեպքում տարածքը կարելի է կազմակերպել նման ձևով: Այս դեպքում խոհանոցային կահույքը դրվում է միմյանց հակառակ երկու պատերի երկայնքով: Աշխատանքային եռանկյունին այս դեպքում կունենա հետևյալ տեսքը՝ լվացարանը մի կողմում է, իսկ վառարանը և սառնարանը՝ մյուս կողմից։

U-աձև, կամ П-աձև խոհանոց: Նման նախագծում խոհանոցի հավաքածուն նույնպես տեղակայված է երկու զուգահեռ պատերի երկայնքով, և միևնույն ժամանակ ներգրավված է նաև երրորդ կողմը՝ հենց մուտքի դիմաց: Քանի որ այն ավելի կարճ է, քան մյուս երկուսը, ամենից հաճախ դրանից կձևավորվի աշխատանքային եռանկյունը. լվացարանը գտնվում է ավելի կարճ կողմում, կահույքի մյուս երկու տարրերը գտնվում են դրա կողմերում:

Կղզյակով խոհանոց. Սա փոքր խոհանոցի դասավորության ամենահազվագյուտ տարբերակն է, բայց այն ունի իր առավելությունները: Կղզին պահարան է, որը կանգնած է հիմնական կահույքից առանձին: Այստեղ կարելի է տեղադրել վառարան կամ լվացարան, կախված` անհրաժեշտ կոմունիկացիաների հասանելիությունից։